VISION

Jeg ønsker at inspirere tandlæger og dele hvad jeg ved, fordi jeg tror på, at der er rationale i at dele. Hvis jeg giver min viden til en kollega, så tror jeg på, at kollegaen i samme grad, om ikke højere, ønsker at dele med mig. Hvis vi alle sammen deler på denne måde, så bliver vi alle sammen bedre og desto dygtigere vi er desto bedre behandling kan vi tilbyde vore patienter. Og der er brug for, og ikke mindst plads til dygtige tandlæger i dette land! Der er stor tandlægemangel i Danmark og store årgange, er på vej på pension, der er rigelig at arbejde med for dygtige tandlæger. Min drøm er at være med til t skabe en kultur, hvor vi hjælper hinanden med netop det – at blive dygtigere tandlæger.

Jeg ønsker at være en del af et generelt løft I behandlingsstandarden inden for tandlægestanden. Vi er stadig en, historisk set, ung faggruppe og i særdeleshed er implantologien en ny disciplin, som stadig kan flyttes langt i forhold til dagens generelle behandlingskvalitet. Jeg mener at meruddannelse er essentiel og der skal være større fokus på behandlingsplanlægning hvor patienten får mulighed for at træffe velinformerede valg.

Jeg er stolt over at være uddannet i Danmark, hvor vi, som Frank Renouard sagde det: ”Have a culture of safety”. Det vil sige, vi eksperimenterer ikke på vores patienter. Vi gør det, som vi ved ikke skader vores patienter og det, der er evidens for. Denne kultur bevarer ikke sig selv og jeg vil være fortaler for en stadig sikkerhedspræget tilgang til behandling.

Jeg ønsker stadig mere åbenhed overfor ikke-tandlæger, jeg drømmer om en kultur, hvor vi alle fortæller mere om hvorfor og hvordan vi gør vores arbejde, så patienterne kan inkluderes yderligere til gavn for behandlingsresultat og patienttilfredshed.